Welkom

Ik wendde mij om te zien onder de zon dat niet de snellen de wedloop hebben,noch de sterken de strijd, noch ook de wijzen het voedsel hebben, noch ook de verstandigen de rijkdom hebben, noch zelfs zij die kennis bezitten de gunst hebben; want tijd en onvoorziene gebeurtenissen treffen hen allen. Want de mens weet ook zijn tijd niet.
Citaat uit de bijbel - Nieuwe vertaling

Mijn naam is Djamila Ruth Olivia Offermans - Cyrus. Vanaf 2008 ben ik werkzaam als ZZP’er in de zorg. Ik ben al vanaf 1982 gediplomeerd ziekenverzorgende.

De laatste 11 jaar heb ik echter bewust gekozen voor de Palliatieve | Terminale zorg, omdat mijn hart er helemaal bij betrokken is.

Mensen vragen mij vaak waarom ik van dit werk houd. Mijn antwoord is altijd: omdat de mens in zijn laatste fase puur is en alles om hem heen betrekkelijk is. Alles waar het dan omdraait is liefde, vertrouwen en overgave.

Meer informatie


Ons netwerk

Mijn werkzaamheden verricht ik samen met een netwerk van zorgprofessionals dat bestaat uit 4 tot 5 collega's verpleegkundigen en verzorgenden. Net als ik hebben zij er bewust voor gekozen om als ZZP’er te werken.

Ook werk ik af en toe nog in instellingen, omdat ik op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen in de zorg. Daarbij zorgt het ervoor dat ik niet in routine verval.


Alle leden in ons netwerk hebben een bewijs van goedgedrag en een KiWA keurmerk.

Heeft u al zorg?

Heeft u al zorg van een andere zorginstantie maar heeft u nog wensen los van de geboden zorg, of wilt u de mantelzorger ontlasten? Beschikt u over de middelen het zelf te vergoeden, dan kunt u ook een beroep doen op Orchidee Care. Aan de hand van uw wensen kunnen wij u die extra zorg en aandacht op maat leveren. Zo kunt u nog genieten van de mooie dingen van het leven naar uw wens.

Wij bieden zowel gecontracteerde zorg via de zorgprofessional WTZI erkend als ongecontracteerde zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar.