Orchidee Care | Palliatieve Zorg

Palliatieve terminale zorg is bestemd voor mensen die niet meer beter kunnen worden. Die in hun laatste levensfase verkeren. Maar deze zorg biedt ook hulp aan familie en naasten.

De term palliatief komt van het Latijnse woord pallium dat mantel betekent. Palliatieve zorg is gericht op het verzachten van het lijden en het bevorderen van het comfort. Samen met de huisarts wordt geprobeerd de laatste levensfase zo pijnvrij en comfortabel mogelijk te maken.

Bij palliatieve zorg: 

  • is niet de genezing van de cliënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden;
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
  • is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten;
  • worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd benaderd;
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven;
  • is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met hun eigen rouwgevoelens;