Zorgdiensten Orchidee Care

Orchidee Care biedt zorg, vanaf 2 uur tot 24 uurs zorg, op grond van een medische indicatie. Deze zorg kan bestaan uit:

 • Activiteiten buitenshuis
  Heeft u de behoefte er even uit te zijn? Om simpelweg even te genieten van de buitenlucht? Of om in gezelschap een stukje te wandelen en uw hart te luchten? Wij staan klaar om u te vervoeren, te assisteren en gezelschap te houden.
 • Bezoek arts
  Heeft u een afspraak bij de huisarts of in het ziekenhuis? Wij brengen en halen u graag. Als u dat prettig vindt gaan wij ook met u mee tijdens de afspraak. Wellicht kunnen we u helpen om uw klachten te verwoorden richting de arts of door u na de afspraak te verduidelijken wat aan u verteld is.
 • Nachtzorg
  Wij waken over u terwijl u slaapt. Heeft u ‘s-nachts medicatie nodig, of hulp bij het toilet bezoek? Als wij ‘s-nachts bij u zijn bent u in goede handen en kan uw mantelzorger of partner ook met een gerust hart gaan slapen.
 • Volledige verpleging of verzorging
  Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u voor kortere of langere periode 24 uur per dag verpleging of verzorging nodig heeft. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis, of in afwachting van een plekje in een verplegings- of verzorgingshuis. De professionals van Orchidee Care staan met liefde voor u klaar.
 • Acute zorg of ondersteuning
  Onverwacht behoefte aan zorg of ondersteuning? Wij staan in noodsituaties 24/7 klaar voor onze cliënten.
 • Palliatieve en terminale zorg
  Tijdens de laatste levensfase is intensieve zorg en begeleiding nodig. Echt begrip en professionele ondersteuning is van onschatbare waarde voor de cliënt en diens naasten. Deze periode brengt voor alle betrokkenen veel emoties en onzekerheden met zich mee. Wij begrijpen dit als geen ander en zullen, naast de zorg en het waken over de fysieke toestand van de cliënt, alles in het werk stellen om ook de omgeving te steunen en te ontlasten waar mogelijk.

De zorg- en dienstverlening is beschikbaar voor WLZ, ZWV, PGB -houders en voor particuliere zorgvrager.


De Zorgprofessional

Orchidee Care is ook aangesloten bij de ZorgProfessional, WTZI erkende organisatie en bij de klachtenfunctionaris. Als u klachten heeft, Orchidee Care is aangesloten bij de klachtenfunctionaris en de instantie van De ZorgProfessional, zie hiervoor de website van de functionaris geschillen instantie: www.geschilleninstantie.dezorgprofessional.nl

Heeft u al zorg?

Heeft u al zorg van een andere zorginstantie maar heeft u nog wensen los van de geboden zorg, of wilt u de mantelzorger ontlasten? Beschikt u over de middelen het zelf te vergoeden, dan kunt u ook een beroep doen op Orchidee Care. Aan de hand van uw wensen kunnen wij u die extra zorg en aandacht op maat leveren. Zo kunt u nog genieten van de mooie dingen van het leven naar uw wens.

Wij bieden zowel gecontracteerde zorg via de zorgprofessional WTZI erkend als ongecontracteerde zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar.